PROGRAM KOREKCYJNO-EDUKUKACYJNY DLA SPRAWCÓW PRZEMOCY W RODZINIE

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
22 września 2015

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kamiennej Górze jest realizatorem programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy domowej. Spotkania odbywają się raz w tygodniu, w każdą kolejną środę o g.16.00 w Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul. Kościuszki 6 w Kamiennej Górze. Czas trwania jednej sesji wynosi 3 godziny. Warunkiem ukończenia programu jest uczestnictwo w 20 spotkaniach grupowych. Przed przystąpieniem do sesji grupowych, każdy z uczestników musi odbyć spotkanie indywidualne (2 godziny) z prowadzącym program, podczas którego zostaje zapoznany z celami i przebiegiem programu. Sposób naboru osób do programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie odbywa się w trybie dobrowolnym (np. skierowanie osób przez zespoły interdyscyplinarne działające przy OPS-ach czy przez policję, osoby które zgłoszą się do uczestnictwa w programie dobrowolnie) lub obligatoryjne (wyroki i postanowienia sądu).

W/w oddziaływania prowadzone są w celu:

  • powstrzymania osoby stosującej przemoc w rodzinie przed dalszym stosowaniem przemocy,
  • rozwijania umiejętności samokontroli i współżycia w rodzinie,
  • kształtowania umiejętności w zakresie wychowywania dzieci bez używania przemocy w rodzinie,
  • uznania przez osobę stosującą przemoc w rodzinie swojej odpowiedzialności,
  • zdobycia umiejętności komunikowania się i rozwiązywania konfliktów w rodzinie bez stosowania przemocy. Zawartość merytoryczna programu oprócz oddziaływań edukacyjnych, obejmuje praktyczne ćwiczenia dostarczające korekcyjnych doświadczeń osobistych zmieniających niepożądane i szkodliwe zachowania i postawy.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w programie lub uzyskaniem więcej informacji, prosimy o kontakt pod nr telefonu (75) 645 02 32, lub osobiste stawiennictwo w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kamiennej Górze, ul. Sienkiewicza 6a.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-09-22
Data publikacji:2015-09-22
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:1057