Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kamiennej Górze poszukuje kandydatów na rodziny zastępcze i prowadzących rodzinne domy dziecka

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
22 sierpnia 2016

Kto może zostać rodziną zastępczą?

Rodzinę zastępczą lub rodzinny dom dziecka tworzą małżonkowie lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim.

Jakie warunki muszą spełnić kandydaci na rodzinę zastępczą?

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej może być powierzone osobom, które m.in.:

 • odbyły szkolenie dla rodzin zastępczych lub prowadzących rodzinny dom dziecka,
 • dają rękojmie należytego sprawowania pieczy zastępczej,
 • nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza ta nie jest im ograniczona ani zawieszona,
 • wypełniają obowiązek alimentacyjny, jeżeli są do tego zobowiązani,
 • nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych,
 • są zdolne do sprawowania właściwej opieki – co zostało potwierdzone zaświadczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań zdrowotnych,
 • zapewniają odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe,
 • niebyłykarane,
 • w przypadku rodzin niezawodowych, przynajmniej jedno z rodziców posiada własny dochód.

Jakie formy rodzinnej pieczy zastępczej?

 • Rodziny spokrewnione z dzieckiem – tworzą ją rodzeństwo lub wstępni
 • Rodziny niezawodowe – niespokrewnione z dzieckiem lub spokrewnione w inny sposób niż rodzeństwo i wstępni.
 • Rodziny zawodowe (w tym specjalistyczne i pogotowia rodzinne) – podejmują opiekę nad nie więcej niż 3
 • Rodzinne Domy Dziecka – podejmują opiekę nad nie więcej niż 8

Ile trwa szkolenie?

Podstawowe szkolenie trwa 62 godziny (dydaktyczne). Terminy szkoleń ustalane są każdorazowo z kolejną grupą kandydatów.  

Gdzie kandydaci powinni się zgłaszać?

Kandydaci na rodziny zastępcze i prowadzących rodzinny dom dziecka powinni się zgłaszać do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kamiennej Górze ul. Sienkiewicza 6A, (tel. 75-644-03-22).

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-08-22
Data publikacji:2016-08-22
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:1012