Uchwała Rady Powiatu - Rodzaje zadań i podział środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających według algorytmu w 2018 roku Powiatowi Kamiennogórskiemu

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
7 marca 2018

Plik do pobrania: Uchwała Rady Powiatu.

Rodzaje zadań i podział środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających według algorytmu w 2018 roku Powiatowi Kamiennogórskiemu

 

ust

 

pkt

 

Nazwa

Plan finansowy

 na 2018 rok

Środki finansowe PFRON na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej

406 438

 

 

 

 

1

Zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i zatrudniania osób niepełnosprawnych

35 000

a

Dokonywanie zwrotu kosztów wyposażenia stanowisk pracy osobom niepełnosprawnym (art. 26e ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.)

35 000

b

Przyznanie osobom niepełnosprawnym środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej (art. 12 a ustawy…)

0

 

 

 

 

 

 

 

2

Zadania z zakresu rehabilitacji społecznej

371 438

a

Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych (art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. a ustawy...)

50 000

*b

Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych (art. 35a ust, 1 pkt 7 lit. b ustawy...)

5 940

c

Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów (art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. c ustawy...)

194 998

d

Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych,                                   w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych (art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. d ustawy...)

120 000

e

Dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza- przewodnika (art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. f ustawy...)

500

3

Zadania z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej zlecane fundacjom i organizacjom pozarządowym art. 36 ustawy…

0

 

 

*b - Jedna organizacja pozarządowa działająca na terenie powiatu kamiennogórskiego złożyła wniosek o dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych, w którym zwróciła się o dofinansowanie zadań na kwotę 5.940 zł. Wnioski na realizację tego zadania można było złożyć do dnia 30 listopada 2017 roku.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2018-03-07
Data publikacji:2018-03-07
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:240