Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym- zasady w 2016 roku

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
15 marca 2016

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kamiennej Górze informuje że rozpoczyna nabór wniosków dotyczących Modułu II (pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym) dla osób niepełnosprawnych zamieszkujących na terenie Powiatu Kamiennogórskiego.

Formularze wniosków dostępne są do pobrania na stronie internetowej pod adresem: pcpr.kamienna-gora.pl (wnioski do pobrania) oraz w siedzibie PCPR w Kamiennej Górze przy ul. H. Sienkiewicza 6A.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kamiennej Górze informuje że rozpoczyna nabór wniosków dotyczących Modułu II (pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym) dla osób niepełnosprawnych zamieszkujących na terenie Powiatu Kamiennogórskiego.

Formularze wniosków dostępne są do pobrania na stronie internetowej pod adresem: pcpr.kamienna-gora.pl (wnioski do pobrania) oraz w siedzibie PCPR w Kamiennej Górze przy ul. H. Sienkiewicza 6A.

Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków:

  • 15 marca 2016 roku (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2015/2016);
  • 1 września 2016 roku (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2016/2017).

Termin zakończenia przyjmowania wniosków:

  • 15 kwietnia 2016 roku (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2015/2016);
  • 10 października 2016 roku (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2016/2017).

 

Adresaci programu:

Dofinansowanie może uzyskać osoba z niepełnosprawna, która:

  • posiada orzeczenie ważne orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub równoważne,
  • pobiera naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub ma przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

W programie nie mogą uczestniczyć osoby niepełnosprawne, które:

  • posiadają wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub wobec Realizatora programu;
  • aktualnie mają przerwę w nauce (np. urlop dziekański, urlop zdrowotny).

Warunki dofinansowania w ramach modułu II opisane są w ust. 9-18 dokumentu „Kierunki działań i warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2016 roku”.

Szczegółowe informacje na temat programu „Aktywny samorząd” dostępne są na stronie internetowej PFRON: www.pfron.org.pl.

Pliki do pobrania

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-03-15
Data publikacji:2016-03-15
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:565