Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kamiennej Górze

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kamiennej Górze poszukuje kandydatów na rodziny zastępcze i prowadzących rodzinne domy dziecka

22 sierpnia 2016

Kto może zostać rodziną zastępczą?

Rodzinę zastępczą lub rodzinny dom dziecka tworzą małżonkowie lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim.

Jakie warunki muszą spełnić kandydaci na rodzinę zastępczą?

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej może być powierzone osobom, które m.in.:

Jakie formy rodzinnej pieczy zastępczej?

Ile trwa szkolenie?

Podstawowe szkolenie trwa 62 godziny (dydaktyczne). Terminy szkoleń ustalane są każdorazowo z kolejną grupą kandydatów.  

Gdzie kandydaci powinni się zgłaszać?

Kandydaci na rodziny zastępcze i prowadzących rodzinny dom dziecka powinni się zgłaszać do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kamiennej Górze ul. Sienkiewicza 6A, (tel. 75-644-03-22).

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-08-22
Data publikacji:2016-08-22
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:1013