Jesteś tutaj: Start / INTEWENCJA KRYZYSOWA

INTEWENCJA KRYZYSOWA

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

INTERWENCJA KRYZYSOWA

OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

Zespół ds. Interwencji Kryzysowej zajmuje się pomocą doraźną (natychmiastową). Udziela wsparcia osobom pozostającym w sytuacji przemocy domowej - ofiarom przemocy- kobietom i dzieciom, lub osobom znajdującym się w innej sytuacji kryzysowej.
 
Celem takiej pomocy jest zapobieganie powstawania lub pogłębiania dysfunkcji tych osób, rodzin lub społeczności.
 
W zależności od sytuacji i potrzeb świadczona jest pomoc:
 • doradczą,
 • informacyjną,
 • psychologiczną,
 • terapeutyczną,
 • pedagogiczną,
Każda z form pomocy ma służyć wsparciu emocjonalnemu osoby w kryzysie. Udziela się go po to, by pomóc osobie lub rodzinie odzyskać własne zdolności i zasoby psychiczne do radzenia sobie w sytuacjach trudnych i umożliwić lepsze funkcjonowanie we własnym środowisku i społeczności.
 
 
Pomoc kierowana jest przede wszystkim do:
 • dorosłych z problemami emocjonalnymi,
 • dorosłych dotkniętych przemocą domową,
 • małżonków znajdujących się w kryzysie,
 • młodzieży nie uczącej się, studentów,
 • kobiet po utracie dziecka,
 • osób po utracie najbliższego członka rodziny,
 • kobiet i mężczyzn przygotowujących się do roli ojca, matki,
 • rodzin osób przewlekle chorych,
 • osób starszych,
 • rodzin z osoba niepełnosprawną,
 • rodzin zastępczych mających problemy wychowawcze z dziećmi,
 • matek samotnie wychowujących dzieci.
 
W praktyce zadania Zespołu do spraw Interwencji Kryzysowej są realizowane poprzez:
 • poradnictwo specjalistyczne, w szczególności pedagogiczne, psychologiczne, 
 • elementy terapii indywidualnej i rodzinnej,
 • współpraca z instytucjami działającymi na rzecz osób potrzebujących pomocy.
 
Staramy się pomóc w:
 • złagodzeniu cierpienia i bezradności,
 • odzyskaniu sił i odporności
 • odzyskaniu kontroli nad własnym życiem,
 • uzyskaniu dostępu do najwłaściwszych form pomocy i leczenia,
 • egzekwowaniu swoich praw.

 

KONTAKT:

668 425 897

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-09-23
Data publikacji:2015-09-23
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:6180