LIKWIDACJA BARIER W KOMUNIKOWANIU SIĘ

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Dofinansowanie do likwidacji barier w komunikowaniu się w 2020 roku.

 1. Dofinansowanie do likwidacji barier w komunikowaniu się mogą otrzymać osoby niepełnosprawne, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z ich niepełnosprawności.
   
 2. Wydatki na dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się winny być dokonywane w sposób celowy i oszczędny z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów.
   
 3. Dofinansowanie nie obejmuje kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowane.
   
 4. Wysokość dofinansowania ustala się na poziomie:

- do 80% kosztu zakupu sprzętu elektronicznego typu: laptop, komputer stacjonarny z monitorem oraz tablet : nie więcej jednak niż do kwoty 1 500 zł,

- do 80% kosztu zakupu programów specjalistycznych tj. programów logopedycznych, udźwiękawiających itp., uwzględniając przy tym średnie ceny rynkowe, nie więcej jednak niż do kwoty 1 500 zł,

- do 80% kosztu zakupu telefonów, iPhonów i smartphonów, nie więcej jednak niż do  kwoty 1 000 zł.

 1. Dofinansowaniem w ramach likwidacji barier w komunikowaniu się ze środków PFRON nie mogą być objęte urządzenia medyczne, drukarki i urządzenia wielofunkcyjne.
   
 2. Pierwszeństwo w uzyskaniu dofinansowania będą miały wnioski, które osiągnęły najwyższą ilość punktów w ocenie merytorycznej – karta oceny merytorycznej.
 1. Aby uzyskać większą ilość punktów w karcie oceny merytorycznej należy dołączyć zaświadczenie lekarskie potwierdzające trudności w komunikowaniu się oraz jeśli to możliwe orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego/indywidualnego nauczania lub opinie psychologa/pedagoga/logopedy informującą w jaki sposób sprzęt pomoże w likwidacji barier w komunikowaniu się.
   
 2. Wnioski rozpatrywane są według oceny merytorycznej oraz kolejności ich składania.
  W przypadku rozpatrzenia i zabezpieczenia wszystkich potrzeb osób, których wnioski osiągnęły co najmniej 80 punkóww ocenie merytorycznej, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie może obniżyć minimalną liczbę punktów, biorąc pod uwagę możliwości finansowe Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. 
   
 3. Każdy Wniosek rozpatrywany jest indywidualnie, a Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie na każdym etapie postępowania może wezwać Wnioskodawcę do przedstawienia dodatkowej dokumentacji.
   
 4. Sprzęt objęty dofinansowaniem winien cechować się indywidualnym przeznaczeniem oraz być urządzeniem specjalistycznym tj. wspomagającym samodzielne funkcjonowanie osoby niepełnosprawnej.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2020-07-24
Data publikacji:2020-07-24
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:1896