Jesteś tutaj: Start / JĘZYK MIGOWY

JĘZYK MIGOWY

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Język migowy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie

Na mocy ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011r. Nr 209, poz. 1243 z późn. zm.) osoba doświadczająca trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się zwana dalej „osobą uprawnioną” ma prawo do:

 1. załatwienia sprawy przy pomocy osoby przybranej.

Osoba uprawniona może być reprezentowana przez osobę przybraną, może nią być każda osoba fizyczna, która ukończyła 16 rok życia i została wybrana przez osobę uprawnioną. Zadaniem osoby przybranej ma być pomoc w załatwieniu spraw w organach administracji publicznej. Osoba przybrana nie jest zobowiązana do przedstawienia dokumentów potwierdzających znajomość PJM (polski język migowy), SJM (system językowo-migowy) ani SKOGN (sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych). Z pomocy osoby przybranej osoba uprawniona nie może skorzystać wyłącznie w sytuacji, gdy wnioskowane dane są prawnie chronione ze względu na ochronę informacji niejawnych, a dostęp do nich przysługuje wyłącznie osobie uprawnionej.

 1. kontaktu z urzędem za pośrednictwem narzędzi współczesnej komunikacji:
 • korzystanie z poczty elektronicznej – pomoc@pcprkg.pl;
 • korzystanie z przesyłania wiadomości SMS, MMS – 668 425 897;
 • przesyłanie faksów 75 645 0231;

 

 1. skorzystania z usług tłumacza języka migowego albo przeszkolonego pracownika.

Osoba uprawniona, która będzie chciała załatwić sprawę w Centrum może skorzystać z pomocy tłumacza:

 • polskiego języka migowego (PJM),
 • systemu językowo – migowego (SJM),
 • sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN).

Ponadto w Centrum jest zatrudniona osoba , która ukończyła doskonalący kurs języka migowego dla pracowników służb społecznych:

 1. Alicja Wiercińska- koordynator rodzinnej pieczy zastępczej tel. 668 425 897

Osoba uprawniona powinna zgłosić chęć skorzystania z usług tłumacza albo przeszkolonego pracownika co najmniej na trzy dni robocze przed zdarzeniem z wyłączeniem sytuacji nagłych. Chęć skorzystania z usługi należy zgłosić w formie pisemnej. Można skorzystać z gotowego formularza wniosku.

Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.), która zgłosi chęć skorzystania z tłumacza języka migowego.

 

 

Pliki do pobrania

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-09-23
Data publikacji:2015-09-23
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:5496