LIKWIDACJA BARIER TECHNICZNYCH

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Dofinansowanie do likwidacji barier technicznych w 2020 roku.

 1. Dofinansowanie do likwidacji barier technicznych mogą otrzymać osoby niepełnosprawne, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z ich niepełnosprawności.
   
 2. Wydatki na dofinansowanie likwidacji barier technicznych winny być dokonywane w sposób celowy i oszczędny z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów.
   
 3. Dofinansowanie nie obejmuje kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowane.
   
 4. Wysokość dofinansowania do likwidacji barier technicznych ustala się na poziomie do 95% kosztu zakupu sprzętu służącego likwidacji barier technicznych., natomiast Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ustala maksymalną kwotę dofinansowania do materiałów technicznych, która wynosi w 2020 roku 10 000,00 zł.
   
 5. Pierwszeństwo w uzyskaniu dofinansowania będą miały wnioski, które osiągnęły najwyższą ilość punktów w ocenie merytorycznej – karta oceny merytorycznej.

 6. Osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie likwidacji barier technicznych raz na 3 lata.
 1. Wnioski rozpatrywane są według oceny merytorycznej oraz kolejności ich składania.
  W przypadku rozpatrzenia i zabezpieczenia wszystkich potrzeb osób, których wnioski osiągnęły co najmniej 40 punktów w ocenie merytorycznej, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie może obniżyć minimalną liczbą punktów biorąc pod uwagę możliwości finansowe Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
   
 2. Dofinansowaniem w ramach likwidacji barier technicznych ze środków PFRON nie mogą zostać objęte sprzęty medyczne, sprzęty gospodarstwa domowego (AGD, RTV) oraz sprzęty wyposażenia mieszkań np. meble.
   
 3. Sprzęt objęty dofinansowaniem winien cechować się indywidualnym przeznaczeniem oraz być urządzeniem specjalistycznym tj. wspomagającym samodzielne funkcjonowanie osoby niepełnosprawnej.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2020-07-24
Data publikacji:2020-07-24
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:2285