Jesteś tutaj: Start / AKTUALNOŚCI / Uwaga!!!

Uwaga!!!

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
13 kwietnia 2016

Przypominamy, że trwa nabór wniosków w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”.

Przypominamy, że trwa nabór wniosków w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”. W ramach Programu w 2016 roku realizowane są następujące obszary:

 1. Obszar B - likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania.

Adresaci pomocy: powiat lub podmioty, które prowadzą placówki edukacyjne lub środowiskowe domy samopomocy.

Kwota dofinansowania: do 150.000,00 zł, jednak nie więcej niż 50% kosztów realizacji projektu kwalifikujących się do objęcia pomocą.

 1. Obszar C - tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych.

Adresaci pomocy: gminy, powiat oraz organizacje pozarządowe.

Kwota dofinansowania: do 34.000,00 zł na każde nowoutworzone stanowisko pracy w spółdzielni socjalnej osób prawnych, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na tym stanowisku.

 1. Obszar D - likwidacja barier transportowych.

Adresaci pomocy: placówki służące rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzone przez organizacje pozarządowe, gminy lub powiaty oraz jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej.

 1. Obszar E - dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych.

Adresaci pomocy: gminy, powiat oraz organizacje pozarządowe.

Kwota dofinansowania: do 9.000,00 zł na każdą osobę niepełnosprawną, która będzie w sposób stały korzystała z rezultatów projektu, przy czym projekt musi dotyczyć co najmniej 30 osób niepełnosprawnych.

 1. Obszar F - tworzenie warsztatów terapii zajęciowej.

Adresaci pomocy: jednostki samorządu terytorialnego lub organizacje pozarządowe.

Kwota dofinansowania: do 70% kosztów realizacji projektu, nie więcej niż 14.000,00 zł na każde miejsce dla osoby niepełnosprawnej w warsztacie terapii zajęciowej, tworzone w wyniku realizacji.

 Obszar G - skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Adresaci pomocy: powiat.

Kwota dofinansowania: proponuje się nie ustalać wskaźników kosztów, gdyż zadania realizowane przez powiat w ramach tego obszaru są szczegółowo regulowane postanowieniami ustawowymi oraz właściwymi aktami wykonawczymi.

       

Projektodawcy ubiegający się o dofinansowanie nie mogą posiadać:

 1. wymagalnych zobowiązań wobec PFRON;
 2. zaległości w obowiązkowych wpłatach na PFRON;
 3. wymagalnych zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego.

        Wnioski dotyczące obszarów B, C, D, F i G programu przyjmowane będą w terminie od 08 marca do 20 kwietnia 2016 roku.

Wnioski dotyczące obszaru E programu przyjmowane będą w terminie od 08 marca do 30 listopada 2016 roku.

Szczegółowe informacje dotyczące „Programu wyrównywania różnic między regionami III”, w tym:

 1. treść „Programu wyrównywania różnic między regionami III”;
 2. kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2016 roku wraz z załącznikami;
 3. procedury realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami III” wraz z załącznikami;
 4. aktualne komunikaty dotyczące Programu;

dostępne są na stronie www.pfron.org.pl; zakładka: Programy i zadania PFRON; Programy i zadania realizowane obecnie.

Informujemy, że:

W przypadku obszarów programu B, C, D, F i G projektodawca składa wniosek do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kamiennej Górze, ul. H.Sienkiewicza 6A zgodnie z Zasadami dotyczącymi wyboru, dofinansowania i rozliczania projektów dotyczących obszarów B, C, D, F i G wymienionego programu.

W przypadku obszaru E programu projektodawca składa wniosek bezpośrednio do Dolnośląskiego Oddziału PFRON we Wrocławiu ul. Szewska 6/7, zgodnie z Zasadami dotyczącymi wyboru, dofinansowania i rozliczania projektów dotyczących obszaru E 'Programu wyrównywania różnic między regionami III'.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-04-13
Data publikacji:2016-04-13
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:713