Uwaga studenci !!!

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
26 września 2016

Uwaga studenci !!!

 

Zbliża się termin zakończenia w 2016 roku naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Modułu II pilotażowego programu „Aktywny samorząd"

 

  • Wniosek dotyczący refundacji (zwrotu) kosztów czesnego za rok akademicki 2015/2016 należy złożyć w okresie trwania tego roku akademickiego (do 30 września) - wniosek złożony po zakończeniu roku akademickiego nie będzie mógł być rozpatrzony pozytywnie
    (podstawa: rozdział VII ust. 3 pkt 2 programu: „2) Refundacja kosztów poniesionych przed dniem zawarcia umowy dofinansowania może dotyczyć kosztów opłaty za naukę (czesnego) dotyczących bieżącego roku szkolnego lub akademickiego (…)”);
  • Termin złożenia wniosku dotyczącego dofinansowania roku akademickiego 2016/2017 upływa w dniu 10 października 2016 r.
  • Wniosek należy złożyć do samorządu powiatowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania Wnioskodawcy.

 

 

Za datę złożenia wniosku uważa się datę jego wpłynięcia do Realizatora programu (samorządu powiatowego), a w przypadku wniosków składanych drogą pocztową - datę stempla pocztowego.

 

Tel: (75) 64 50 231

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-09-26
Data publikacji:2016-09-26
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:868